Aviz Legal

Date companie

Date companie:
STORCK HUNGÁRIA KFT
1138 Budapesta,
Váci út 117-119.
UNGARIA

Telefon: +36 1 354-25-20
E-Mail: INFO@HU.STORCK.COM
DIRECTOR GENERAL
János Fábián
Michael Zink
Copyright:
Copyright @ STORCK HUNGÁRIA KFT 2020
TOATE DREPTURILE REZERVATE.
Conținutul acestui site este protejat de legea drepturilor de autor și de alte legi privind proprietatea intelectuală. Conținutul definește, fără a se limita la design, text, imagini, elemente grafice, fișiere audio sau video, inclusiv amplasarea tuturor acestor elemente pe site. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, toate mărcile comerciale afișate pe site-ul Storck sunt protejate de legea privind mărcile comerciale. Este interzisă utilizarea acestora fără permisiunea prealabilă scrisă a Storck Hungária Kft.
REALIZARE SITE
denkwerk GmbH